FAQs

Kontrolovať a rozdeľovať dávky podľa liniek si môžete na https://cpedit.inprop.sk/ pomocou voľby ULOŽIŤ.
Videá ku všeobecnému ovládaniu nájdete na https://www.youtube.com/@itransys2243
Toto nastavenie znamená pravidelný neskrátený nočný odpočinok. Turnusy s takýmto nočným odpočinkom sa dajú vodičom vykonávať denne (napríklad každý pracovný deň).
Toto nastavenie je maximálny povolený fond pracovného času pre turnusy, ktoré vodič vykonáva denne (napríklad každý pracovný deň). Zo skúseností je lepšie nastaviť túto hodnotu na 12 hodín a radšej použiť člen UF 'Rovnomernosť FPČ' pri zapracovaní legislatívy, ktorý vo výsledku poslúži efektívnejšie.
Modul pridáva aktivitu OBED, ktorý musí byť v dĺžke 30 resp. 45 minút v závislosti od fondu pracovného času a musí byť zaradený v turnuse do 6 hodín pracovného času od začiatku turnusu. V prípade, ak je to možné, algoritmus zlučuje 'Denný odpočinok' s bezpečnostnou prestávkou, prípadne deleným nočným odpočinkom.
Po stlačení tlačidla POUŽIŤ prebieha verifikácia zadaných parametroch a ak je niečo zlé vyplnené, tak sa to zarámuje do červeného obdĺžnika. Aby sa obraty dali aplikovať, je potrebné prerolovať celý zoznam a chyby odstrániť.