iTCourses - Na stiahnutie

iTCourses 1.2.5.0

Optimalizujte Vašu dopravu s nástrojom iTCourses

Základná odporúčaná šablóna

Bez jednotlivých aktivít, vhodné nastavenie členov UF a ich váh pre riešenie.

Základná plus aktivity

Oproti základnej pridané moduly na vkladanie DODK a OT v preddefinovaných časoch v ľubovoľných miestach.

Nedarí sa dodržať nočný odpočinok

Ak algoritmus nevie nájsť riešenie s dodržaným nočným odpočinkom, ale nechcete navyšovať počet vozidiel, povoľte striedanie vodičov.

Odporúčaná celková šablóna

Šablóna zahŕňa všetky odporúčané členy a ich parametre. Váhy sú vyvážené, aby sa maximalizoval celkový výkon navrhovaných turnusov.