Stiahnite si najnovšiu verziu

Optimalizujte Vašu dopravu s nástrojom iTCourses

Vyskúšajte novú optimalizáciu turnusov vyvinutú spoločnosťou iTranSys!

Optimalizácia turnusov sa v oblasti dopravy vyžaduje už mnoho rokov; všetky predchádzajúce riešenia však zlyhali buď pre kvalitu výsledkov, alebo pre porušenie legislatívnych kritérií. Verejné obstarávania na dopravu zvyšujú dopyt po plne automatizovanom podpornom nástroji pre tvorbu turnusov s rýchlym vyhodnocovaním základných parametrov a celkových výdavkov.

Okrem schopnosti predvídať náklady pre verejné obstarávanie ponúka nástroj na optimalizáciu turnusov flexibilne reaguje na požiadavky cestujúcich premietnuté v upravených cestovných poriadkoch. Okrem toho rôzne optimalizačné kritériá so štatistickým prehľadom a prehľadnými výstupmi prinášajú manažmentu možnosť hodnotiť a porovnávať rôzne riešenia v reálnom čase.